Podali jsme 

Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (dále „Metropolitní plán“, „MPP“)

 

Na základě oznámení společného jednání a veřejného vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), které bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou, tímto podáváme v zákonné lhůtě 30 dní své připomínky k tomuto návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, na základě informace oznámení Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 584850/2018 Sp. zn.: S-MHMP 575851/2018 ze dne 16. 4. 2018 o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.

 

I.

S návrhem Metropolitního plánu nesouhlasíme, žádáme jeho úplné přepracování. Takový plán je ve své podstatě zcela zrůdný a jeho realizace by se dala přirovnat ke kobercovému náletu, případně výbuch sopky narostlé na místě Václavského náměstí. Cíl tvůrců je zřejmě zcela likvidovat hrdost obyvatel České republiky na zachovaný historický vývoj Prahy, likvidaci historických částí města a zbetonování každého volného plácku. Tvůrci té zrůdnosti by zasloužili vymáchat v lednové Vltavě a vyhnat z města.   

 

celý text zde 

 

DEMONSTRACE ! 20.5.2015 17:30 V ULICI ARCHEOLOGICKÉ PŘED METREM LUŽINY

NECHCEME VĚŽE NA LUŽINÁCH! PROMLUVÍ SENÁTOR VÁCLAV LÁSKA

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ ZDE
Na Lužinách v Praze 13 se plánuje megalomanská developerská stavba 5 TI VĚŽÍ AŽ O 26 PATRECH, se kterou je spojena rodina pana Romana, bývalého ředitele ČEZ.

V první etapě byla provedena rekonstrukce obchodního centra Lužiny, kdy z komunistického realismu udělal developr kapitalistický realismus, tedy beztvarou hnědavou krabici podivné barvy. V druhé etapě se plánuje výstavba 5 věží o 16 patrech, přiléhajících k obchodnímu centru.

Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této děsivé stavbě.

K návrhu EIA podaly spolky připomínky https://www.motolskyordovik. cz/news/petice-zastavte-vystavbu-vezi-na-prazskychluzinach-/. Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi, z nichž jedna má mít 26 podlaží. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří zde již bydlí a kteří si zde koupili byty a nyní již je těžko prodají. Místní obyvatelé také podali mnoho připomínek, ale žádné připomínky občanů, ani spolků nebyly do dokumentace EIA zapracovány. Proto jsme jako účastníci řízení podali další připomínky.
Můžeme se vsadit, jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces, který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.

EIA by měla řešit ochranu lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.

Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy nepřetržitou kolonu vozidel hledající parkování, či vyjíždějící z garáží, a všichni budou dýchat jedovaté zplodiny z výfuků. Pan Roman si bude hovět v čisté přírodě.

Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí, kteří budou v navržených barácích bydlet, se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného pravidla, že úředník nepočítá, ale pouze výpočty kontroluje, by neměla být žádným úřadem přijata.

VÍCE TAKÉ ZDE  A ZDE A ZDE 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.

si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na jejich okolí a jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou. Obávají se také dramaticky narůstající dopravy, nechtějí, aby kolem jejich domovů na Praze 13 projížděly desetitisíce aut. Zastupitelé se o problémy obyvatel Prahy 13  nezajímají, nebo jim nepřikládají dostatečnou váhu, důsledkem však je narůstající počet radikálně naladěných občanských sdružení. Domníváme se, že v oblasti výstavby a dopravy bohužel zastupitelé Prahy 13 již občany nezastupují v dostatečné míře a jdou často i proti jejich zájmům. Klíčovým slovem naší čnnosti je spolupráce. 

 

Domníváme se, že občanská společnost musí být různorodá, ale že se subjekty těchto vztahů musí vzájemně respektovat a musí ctít právní základy demokratické společnosti. Spolek Občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. a jeho členská základna, spolu s příznivci, sympatizanty a skupinami se stejnými zájmy je početně i názorově významná skupina obyvatel Prahy 13. Sjednocuje nás zájem o přijatelné životní prostředí v našem okolí. Všichni chceme společně řešit záležitosti zejména výstavby a dopravy na Praze 13. Nechceme být jenom kverulujícími stěžovateli, chceme se aktivně podílet na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale svá práva si omezovat nenecháme.

 

 

 

 

 

Novinky

Vánoční přání

21.12.2015 18:18
          Situace na pražském magistrátu ke konci roku 2015 se vymyká i těm nejabsurdnějším představám. Ti, kteří by měli poctivě sloužit svým voličům, se místo řešení nemalých a početných problémů hlavního města neustále hašteří a přetahují o vládu. Patrně ani rozdíl...

STODŮLECKÉ NOVINY 2015

28.04.2015 12:41
STODŮLECKÉ NOVINY ZDE :  NECHCEME VĚŽE NA LUŽINÁCH! Na Lužinách v Praze 13 se plánuje megalomanská developerská stavba, se kterou je spojena rodina pana Romana, bývalého ředitele ČEZ. Hnědá krabice OC Lužiny. V první etapě byla provedena rekonstrukce obchodního centra Lužiny, kdy z...

Stížnost primátorce Adrianě Krnáčové na změny dopravy na Praze 13

28.04.2015 12:37
Vážená paní primátorko, Vážený pane náměstku primátorky Petře Dolínku, Vážený generální řediteli Ropidu, Vážený generální řediteli Dopravních podniků. V Praze dne 28.4.2015 fotodokumentace Od dubna letošního roku došlo ke změnám v dopravě z důvodů otevření nové trasy metra. Přestože jsme opakovaně...

PODPISOVÁ AKCE Za ukončení všech spojů metra trasy A ve stanici Nemocnice Motol a Za obnovu linky 168 do původní trasy.

13.04.2015 14:37
PODPISOVÁ AKCE Za ukončení všech spojů metra trasy A ve stanici Nemocnice Motol ! Za obnovu linky 168 do původní trasy ! Za obnovu přímého spojení K Fialce - Zličín !   Spoje metra trasy A končí v různých nových stanicích a cestující jsou nuceni nastupovat do dalších a dalších souprav. Vagony...

Žádost o omezení dopravy v Jindrově ulici

02.02.2015 20:31
Vzhledem k dostavě areálu Medox II se předpokládá v nejbližší době razantní nárůst dopravy. Motolský ordovik požádal městskou část vedenou starostou Vodrážkou o preventivní dopravní opatření. Text žádosti je uveden níže. Povšimněte si prosím, jak  odpověděla Vodrážkova pravá ruka pan Ing....

Petice „Nechceme zahušťování Prahy“

07.01.2015 13:26
Pražský Deník 14.1.2015 :  Praze hrozí zabetonování, upozorňují občanské spolky    petice zde    otevřený dopis „Nechceme zahušťování Prahy“ určeno zejména pro : Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová ministryně   Magistrát hl. m. Prahy Mgr. Adriana...

SPOLEK 13 JDE DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB - VOLTE SNOP 13

05.10.2014 22:29
Volte Sdružení Nezávislých Občanů Prahy, SNOP – 13 číslo 5 na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva městské části Prahy 13  NEVOLTE POLITIKY, VOLTE SOUSEDY ! Politické hnutí Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 SNOP 13 má zájem na prosperující a vzkvétající Praze 13 a též na plně...

Demonstrace proti develovepřům. Primátore odstupte !

12.06.2014 10:21
Občané, aktivisté, "dělníci z lidu", zkrátka Vy všichni, kterým záleží na Praze, přijďte vyjádřit svůj názor ! 12.6. od 18 hodin na Mariánské náměstí před magistrát. zde zděšená reakce dotčených develovepřů Chceme veřejně poukázat na veletoče, které nám předvádí...

ZMOČENÍ NEPOCTIVÝCH KONŠELŮ V ŘECE VLTAVĚ Z MOSTU KARLOVA 20.5.2014 od 17:00

08.05.2014 15:00
Vážené sousedky, ctění sousedé, dovolujeme si Vás pozvati k účasti na obnově staropražských tradic. Řada konšelů města pražského koná nepoctivě, pročež skutky jejich odsouzeny dosud nejsou, proto vyžádal si lid pražský ZMOČENÍ  NEPOCTIVÝCH  KONŠELŮ V ŘECE VLTAVĚ Z MOSTU...

ŽÁDNÉ LINKY AUTOBUSŮ Z PRAHY 13 NEBO DO PRAHY 13 NESMÍ BÝT RUŠENY, NEBO OMEZENY !

15.03.2014 18:31
Vážený pane primátore, Vážený generální řediteli Ropidu, Vážený generální řediteli Dopravních podniků. Jsme spolek, který zastřešuje 11 spolků činných na Praze 13. Z denního tisku jsme se dozvěděli o přípravě masového rušení linek autobusů v oblasti Prahy 13 v souvislosti s výstavbou metra stanice...
Všechny články