ZMOČENÍ NEPOCTIVÝCH KONŠELŮ V ŘECE VLTAVĚ Z MOSTU KARLOVA 20.5.2014 od 17:00

08.05.2014 15:00

Vážené sousedky, ctění sousedé,

dovolujeme si Vás pozvati k účasti na obnově staropražských tradic.

Řada konšelů města pražského koná nepoctivě, pročež skutky jejich odsouzeny dosud nejsou, proto vyžádal si lid pražský

ZMOČENÍ  NEPOCTIVÝCH  KONŠELŮ

V ŘECE VLTAVĚ Z MOSTU KARLOVA

dne 20.5.2014 od 17:00 na Mariánském náměstí 

od 18:00 na Karlově mostě u věže Staroměstské


 

 Více zde :  SNOP-Praha

 

17.00         řeči obžalovací na Mariánském náměstí

17.40          přesun jmutých konšelů na Karlův most

18.05          vyhlášení rozsudků na mostě Karlově

18.10          vykonání souhrnných ortelů zmočením konšelů

18.30          sklizení nářadí katovského

 Hojná účast předpokládána. Vstup volný.

 

SNOP a další Spolky na Vaší straně

 

Kterak bude trest zmočením vykonán.

K trestu odsouzený konšel do koše sednouti bude vnucen a tu se bude jednati tak, jako by se voda s vokovem ze studně nahoru vážila. Pustivše koš mnohokráte dolů do takové hloubky řeky Vltavy, až se v něm sedící konšel hodně zmočí a jen mu hlava z vody vykoukávati bude, napotom se táhnouti nahoru a za chvilku spouštěti se zase tím způsobem vší vervou v vodu Vltavskou ráčiti bude.

 

za sjednocené spolky občanské Velké Prahy

Petr Kučera                                                                             Jiří Štyler

Zpět