ŽÁDNÉ LINKY AUTOBUSŮ Z PRAHY 13 NEBO DO PRAHY 13 NESMÍ BÝT RUŠENY, NEBO OMEZENY !

15.03.2014 18:31

Vážený pane primátore, Vážený generální řediteli Ropidu, Vážený generální řediteli Dopravních podniků.

Jsme spolek, který zastřešuje 11 spolků činných na Praze 13.

Z denního tisku jsme se dozvěděli o přípravě masového rušení linek autobusů v oblasti Prahy 13 v souvislosti s výstavbou metra stanice Motol. Tato informace nás překvapila a znepokojila a s rušením zásadně nesouhlasíme. Naše spolky dostaly v průběhu jednoho dne stovky požadavků, podnětů a výzev, abychom rušení linek zabránili. Naopak jsme čekali posílení linek směrem k novému metru.

Vážení pánové, vaše mzdy platíme z našich daní a jízdenek. Předpokládáme tedy, že budete zvažovat každý krok, abyste svou veřejnou funkci obhájili před každým občanem.  Nevozíte totiž brambory a uhlí, ale občany.

ŽÁDNÉ LINKY AUTOBUSŮ Z PRAHY 13 NEBO DO PRAHY 13 NESMÍ BÝT RUŠENY, NEBO OMEZENY !

Žádáme vás o neprodlené uveřejnění plánů na úpravu linek v Praze 13 a okolí nového metra.

Žádáme o projednání úpravy linek s veřejností.

Protože jste dosud s veřejností nic neprojednali, ale změny připravujete, věc shora uvedenou žádám projednat jako stížnost.

O opatřeních nás prosím neprodleně informujte.

K veřejným projednáním nás přizvěte.

Na závěr sděluji, že Ropid ani Dopravní podnik nemá viditelně na svých stánkách uvedeno vedení společnosti s kontakty. Obě společnosti jsou vlastněné obcí, a tedy lze předpokládat splnění alespoň minimální informační povinnosti z důvodů transparentnosti. Chybí kontaktní údaje na elektronické podatelny.

Žádáme viditelně vyvěsit informace o vedení společností spolu s kontakty a uvedení informací o elektronické podatelně.

 

JUDr. Ing. Petr Kučera

jednatel

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.

Praha 13, Ordovická 3, 155 00,

www.spolek13.cz

email : petr@kucera-spol.cz

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s. Praha 13, sdružuje tyto spolky :

MOTOLSKÝ ORDOVIK.  

VIZE 2010

BELLUŠOVA

STODŮLKY - HÁJE

SPOLEK OS JZM

VELKÁ OHRADA   

MLÁDÍ

MOHYLOVA A ZVONCOVÁ

PRO LUŽINY

ZA OVČÍ HÁJEK KRÁSNĚJŠÍ

Zpět