cíle

1. NE NOVÉ VÝSTAVBĚ

08.04.2009 21:01
V čem shledáváme nedostatky : Se znepokojením sledujeme zahušťování výstavby na území Prahy 13. Tento trend je v příkrém protikladu s veřejným zájmem. Na území Prahy 13 žije více než 60.000 obyvatel. Současná podoba připravovaného územního plánu Prahy 13 značně zaostává za aktuálními...

2. NE UCPANÝM SILNICÍM A PŘEPLNĚNÝM PARKOVIŠTÍM

08.04.2009 22:13
V čem shledáváme nedostatky : Se znepokojením sledujeme stále se zvyšující počet automobilů v ulicích Prahy 13. Tento trend je v příkrém protikladu s veřejným zájmem. Silnice v Praze 13 jsou přetížené, z Prahy 13 se stává tranzitní oblast pro centrum Prahy, dříve...

3. NE LETECKÉMU PROVOZU, NE HLUČNÝM LETADLÚM

08.04.2009 22:18
  V čem shledáváme nedostatky : Se znepokojením sledují obyvatelé zejména Stodůlek nárůst počtu přeletů hlučných letadel nad MČ P13. Vedení letiště tvrdí, že přelety přestanou v okamžiku vybudování nové dráhy. Chceme zdůraznit, že obyvatelé Prahy 13 odmítají být rukojmími, kteří jsou...

4. NAŠE TEZE

09.04.2009 08:29
ATIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA ZNÁMÝ TAKÉ JAKO SOS, NEBO SPOLEK13 I JEHO ČLENŮ JSOU DŮSLEDNĚ APOLITICKÉ, NEHODLÁME KANDIDOVAT DO ZASTUPITELSTVA NEBO PODOBNÝCH ORGÁNŮ, NAŠE ZÁJMY JSOU ČISTĚ SOBECKÉ : CHCEME MÍT VE SVÉM OKOLÍ POŘÁDEK,CHCEME ŽÍT V...