Podali jsme 

Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (dále „Metropolitní plán“, „MPP“)

 

Na základě oznámení společného jednání a veřejného vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), které bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou, tímto podáváme v zákonné lhůtě 30 dní své připomínky k tomuto návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, na základě informace oznámení Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 584850/2018 Sp. zn.: S-MHMP 575851/2018 ze dne 16. 4. 2018 o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.

 

I.

S návrhem Metropolitního plánu nesouhlasíme, žádáme jeho úplné přepracování. Takový plán je ve své podstatě zcela zrůdný a jeho realizace by se dala přirovnat ke kobercovému náletu, případně výbuch sopky narostlé na místě Václavského náměstí. Cíl tvůrců je zřejmě zcela likvidovat hrdost obyvatel České republiky na zachovaný historický vývoj Prahy, likvidaci historických částí města a zbetonování každého volného plácku. Tvůrci té zrůdnosti by zasloužili vymáchat v lednové Vltavě a vyhnat z města.   

 

celý text zde 

 

DEMONSTRACE ! 20.5.2015 17:30 V ULICI ARCHEOLOGICKÉ PŘED METREM LUŽINY

NECHCEME VĚŽE NA LUŽINÁCH! PROMLUVÍ SENÁTOR VÁCLAV LÁSKA

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ ZDE
Na Lužinách v Praze 13 se plánuje megalomanská developerská stavba 5 TI VĚŽÍ AŽ O 26 PATRECH, se kterou je spojena rodina pana Romana, bývalého ředitele ČEZ.

V první etapě byla provedena rekonstrukce obchodního centra Lužiny, kdy z komunistického realismu udělal developr kapitalistický realismus, tedy beztvarou hnědavou krabici podivné barvy. V druhé etapě se plánuje výstavba 5 věží o 16 patrech, přiléhajících k obchodnímu centru.

Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této děsivé stavbě.

K návrhu EIA podaly spolky připomínky https://www.motolskyordovik. cz/news/petice-zastavte-vystavbu-vezi-na-prazskychluzinach-/. Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi, z nichž jedna má mít 26 podlaží. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří zde již bydlí a kteří si zde koupili byty a nyní již je těžko prodají. Místní obyvatelé také podali mnoho připomínek, ale žádné připomínky občanů, ani spolků nebyly do dokumentace EIA zapracovány. Proto jsme jako účastníci řízení podali další připomínky.
Můžeme se vsadit, jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces, který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.

EIA by měla řešit ochranu lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.

Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy nepřetržitou kolonu vozidel hledající parkování, či vyjíždějící z garáží, a všichni budou dýchat jedovaté zplodiny z výfuků. Pan Roman si bude hovět v čisté přírodě.

Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí, kteří budou v navržených barácích bydlet, se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného pravidla, že úředník nepočítá, ale pouze výpočty kontroluje, by neměla být žádným úřadem přijata.

VÍCE TAKÉ ZDE  A ZDE A ZDE 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.

si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na jejich okolí a jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou. Obávají se také dramaticky narůstající dopravy, nechtějí, aby kolem jejich domovů na Praze 13 projížděly desetitisíce aut. Zastupitelé se o problémy obyvatel Prahy 13  nezajímají, nebo jim nepřikládají dostatečnou váhu, důsledkem však je narůstající počet radikálně naladěných občanských sdružení. Domníváme se, že v oblasti výstavby a dopravy bohužel zastupitelé Prahy 13 již občany nezastupují v dostatečné míře a jdou často i proti jejich zájmům. Klíčovým slovem naší čnnosti je spolupráce. 

 

Domníváme se, že občanská společnost musí být různorodá, ale že se subjekty těchto vztahů musí vzájemně respektovat a musí ctít právní základy demokratické společnosti. Spolek Občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. a jeho členská základna, spolu s příznivci, sympatizanty a skupinami se stejnými zájmy je početně i názorově významná skupina obyvatel Prahy 13. Sjednocuje nás zájem o přijatelné životní prostředí v našem okolí. Všichni chceme společně řešit záležitosti zejména výstavby a dopravy na Praze 13. Nechceme být jenom kverulujícími stěžovateli, chceme se aktivně podílet na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale svá práva si omezovat nenecháme.

 

 

 

 

 

Novinky

úřední deska - informace o zahájených územních řízeních na Praze 13

29.04.2013 00:05
Úřední deska - informace o zahájených územních řízeních Vážení obyvatelé Prahy 13, novela stavebního zákona změnila od 1.1.2013 způsob oznamování zahájení územních řízení. U řízení, kde není velký počet účastníků (od 30 osob a před zahájením územního řízení bylo nutné projít řízením o EIA...

Starosta Vodrážka nezná jednací řád zastupitelstva a brání OC Lužiny svou vší silou

06.02.2013 18:27
 Starosta Vodrážka nezná  jednací řád zastupitelstva. 6.2.2013 se zástupci občanských sdružení dostavili na jednání zastupitelstva Mč. 13, kde chtěli vyzvat zastupitele, aby zařadili bod jednání zastupitelstva "Informace o OC Lužiny a petice parkovací zony", a to jako první bod jednání,...

OC LUŽINY PARKOVACÍ ZONY - VEŘEJNÁ DISKUSE 29.1. od 17:30 ZŠ Brdičkova

31.01.2013 16:09
 VEŘEJNÁ DISKUSE NA TEMA OC LUŽINY PARKOVACÍ ZONY SE KONALA DNE 29.1. od 17:30 V ZŠ Brdičkova VÍCE ZDE POZVANÍ HOSTÉ :      Ing. David Vodrážka, starosta   ,   *) Aleš Mareček, zástupce starosty, *) Ing. Tomáš Círus, vedoucí stavebního...

VEŘEJNÁ DISKUSE - OC LUŽINY - PARKOVACÍ ZONY - 29.1. od 17:30 ZŠ Brdičkova 1878/2

24.01.2013 23:06
VEŘEJNÁ DISKUSE  OC LUŽINY  PARKOVACÍ ZONY autorizovaný inspektor rozhodl bez účasti obyvatel o zrušení průchodu centrem a o zabrání parkoviště. Městská část připravuje parkovací zóny. Pošta je zrušená. Stavba se bude v podstatě odstraňovat a obyvatelé budou trpět prachem a hlukem. CHCEME trvalý...

Obyvatelé Prahy 13 vyjednali s developerem více parkovacích míst

04.01.2013 11:06
Dne 13.12.2012 se konalo neveřejné stavební řízení na radnici Mč 13 k našemu návrhu na určení podle § 142 a násl zák. č. 500/2004 Sb., že právo provést stavbu OC Lužiny podle certifikátu č.j. 711206 vydaného autorizovaným inspektorem Teigiserem „Stavební úpravy obchodního centra Lužiny č.p....

Občané Prahy 13 žádají veřejnou diskusi ke stavbě OC Lužiny, Praha 13.

19.11.2012 19:22
Aleš Mareček místostarosta Mč Praha 13 Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5  Vážený pane místostarosto   Občané Prahy 13 žádají veřejnou diskusi ke stavbě OC Lužiny, Praha 13. Chceme znát stanovisko rady Mč Praha 13 k dopravnímu řešení  OC Lužiny. Firma OC...

Občané Prahy 13 žádají zrušení povolení ke stavbě OC Lužiny, Praha 13

19.11.2012 10:54
Firma OC Lužiny, s.r.o., jejíž 50 % vlastníkem je Lenka Romanová získala certifikát od neblaze proslulého autorizovaného inspektora Milana Teigisera na stavbu obchodního střediska OC Lužiny na Praze 13. Informaci přínesla i celostatní media : Česká televize : Oprava OC Lužiny leží v žaludku...

Motolský ordovik uspěl ve sporech s Mč Praha 13

02.09.2012 15:28
Praha 13 zase prohrála u soudu s občanskými sdruženími. Rozsudkem se však Praha 13 neřídí. Motolský ordovik uspěl v odvolání proti rozhodnutí starosty Prahy 13.  Ing. David Vodrážka usnesení soudu ignoruje.           

Spolek 13 vyhrál žalobu proti rozhodnutí stavebního úřadu Praha 13 ve věci benzinové stanice ELPO

02.09.2012 14:30
Městský soud v Praze potvrdil žalobu Spolku 13 proti stavebnímu úřadu Praha 13 a potvrzujícímu rozhodnutí magistrátu hl. města Prahy.   Znění rozsudku zde :  11 A 81 / 2011-57     Stavební úřad pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze dosud...

Výzva k odstoupení Aleše Marečka z funkce zástupce starosty Prahy 13

15.06.2012 11:10
Žádáme o odstoupení Aleše Marečka z uvolněné a dobře placené funkce zástupce starosty městské části Prahy 13 a to pro jeho zjevnou nadbytečnost. Parlamentní listy Zástupce starosty Aleš Mareček má na starosti dopravu a sociální oblast, avšak za dobu více než 20 měsíců od zvolení neudělal...
Všechny články