Žádost o omezení dopravy v Jindrově ulici

02.02.2015 20:31

Vzhledem k dostavě areálu Medox II se předpokládá v nejbližší době razantní nárůst dopravy. Motolský ordovik požádal městskou část vedenou starostou Vodrážkou o preventivní dopravní opatření. Text žádosti je uveden níže. Povšimněte si prosím, jak  odpověděla Vodrážkova pravá ruka pan Ing. Pavel Jaroš.
 

Odpověď zástupce starosty Ing. Pavla Jaroše
 

Také vám přijde divné, že pravá ruka odpovídá na něco úplně jiného ? A jak zjišťovala pravá ruka starosty Vodrážky, že k nárůstu dopravy v klidu i v pohybu nedošlo ? A byl bývalý radní Mareček také pravou rukou starosty ?
 

A tak jsme požádali o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. samotného pana starostu Vodrážku.

-----Původní zpráva-----
Od: JUDr. Ing. Petr Kučera [mailto:petr@kucera-spol.cz]
Odesláno: 16. října 2014 12:34
Komu: CirusT@p13.mepnet.cz; 'JiraM@p13.mepnet.cz'
Kopie: 'epodatelna@p13.mepnet.cz'
Předmět: výstavba chodníku z areálu Medox II na ul. Jindrova.
Vážení,
 

v souvislosti s výstavbou chodníku z areálu Medox II do  ul. Jindrova  sděluji, že lze přepokládat zvýšený pohyb vozidel a současně více zaparkovaných vozidel poblíž nové administrativní budovy vedle ul. Jindrova s negativním dopadem do pohody bydlení obyvatel.
Původní územní rozhodnutí s průchodem přes funkční plochu ZMK nepočítalo, a pouze na základě změny stavby před dokončením (bez územního řízení) bylo umožněno spojení z ul. Jindrova.  

Obyvatelé, ani spolky informovány nebyly a proto bylo povolení vydáno bez příslušného dopravního zajištění okolí stavby.
 

Pro eliminaci zvýšených průjezdů přilehlou obytnou zónou a parkování před domy obyvatel, žádám o posouzení, zda rozšíření obytné zóny vyřeší alespoň zčásti budoucí problém.
 

Prosím o výstavbu (prodloužení)  obytné zóny v ul. Jindrova  od křižovatky ul. Za mototechnou k bezejmenné ul. spojující Jindrovu a K Fialce.
S pozdravem,

Motolský ordovik, z.s.


 

Zpět