Podali jsme 

Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (dále „Metropolitní plán“, „MPP“)

 

Na základě oznámení společného jednání a veřejného vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), které bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou, tímto podáváme v zákonné lhůtě 30 dní své připomínky k tomuto návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, na základě informace oznámení Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 584850/2018 Sp. zn.: S-MHMP 575851/2018 ze dne 16. 4. 2018 o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.

 

I.

S návrhem Metropolitního plánu nesouhlasíme, žádáme jeho úplné přepracování. Takový plán je ve své podstatě zcela zrůdný a jeho realizace by se dala přirovnat ke kobercovému náletu, případně výbuch sopky narostlé na místě Václavského náměstí. Cíl tvůrců je zřejmě zcela likvidovat hrdost obyvatel České republiky na zachovaný historický vývoj Prahy, likvidaci historických částí města a zbetonování každého volného plácku. Tvůrci té zrůdnosti by zasloužili vymáchat v lednové Vltavě a vyhnat z města.   

 

celý text zde 

 

DEMONSTRACE ! 20.5.2015 17:30 V ULICI ARCHEOLOGICKÉ PŘED METREM LUŽINY

NECHCEME VĚŽE NA LUŽINÁCH! PROMLUVÍ SENÁTOR VÁCLAV LÁSKA

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ ZDE
Na Lužinách v Praze 13 se plánuje megalomanská developerská stavba 5 TI VĚŽÍ AŽ O 26 PATRECH, se kterou je spojena rodina pana Romana, bývalého ředitele ČEZ.

V první etapě byla provedena rekonstrukce obchodního centra Lužiny, kdy z komunistického realismu udělal developr kapitalistický realismus, tedy beztvarou hnědavou krabici podivné barvy. V druhé etapě se plánuje výstavba 5 věží o 16 patrech, přiléhajících k obchodnímu centru.

Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této děsivé stavbě.

K návrhu EIA podaly spolky připomínky https://www.motolskyordovik. cz/news/petice-zastavte-vystavbu-vezi-na-prazskychluzinach-/. Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi, z nichž jedna má mít 26 podlaží. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří zde již bydlí a kteří si zde koupili byty a nyní již je těžko prodají. Místní obyvatelé také podali mnoho připomínek, ale žádné připomínky občanů, ani spolků nebyly do dokumentace EIA zapracovány. Proto jsme jako účastníci řízení podali další připomínky.
Můžeme se vsadit, jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces, který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.

EIA by měla řešit ochranu lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.

Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy nepřetržitou kolonu vozidel hledající parkování, či vyjíždějící z garáží, a všichni budou dýchat jedovaté zplodiny z výfuků. Pan Roman si bude hovět v čisté přírodě.

Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí, kteří budou v navržených barácích bydlet, se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného pravidla, že úředník nepočítá, ale pouze výpočty kontroluje, by neměla být žádným úřadem přijata.

VÍCE TAKÉ ZDE  A ZDE A ZDE 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.

si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na jejich okolí a jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou. Obávají se také dramaticky narůstající dopravy, nechtějí, aby kolem jejich domovů na Praze 13 projížděly desetitisíce aut. Zastupitelé se o problémy obyvatel Prahy 13  nezajímají, nebo jim nepřikládají dostatečnou váhu, důsledkem však je narůstající počet radikálně naladěných občanských sdružení. Domníváme se, že v oblasti výstavby a dopravy bohužel zastupitelé Prahy 13 již občany nezastupují v dostatečné míře a jdou často i proti jejich zájmům. Klíčovým slovem naší čnnosti je spolupráce. 

 

Domníváme se, že občanská společnost musí být různorodá, ale že se subjekty těchto vztahů musí vzájemně respektovat a musí ctít právní základy demokratické společnosti. Spolek Občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. a jeho členská základna, spolu s příznivci, sympatizanty a skupinami se stejnými zájmy je početně i názorově významná skupina obyvatel Prahy 13. Sjednocuje nás zájem o přijatelné životní prostředí v našem okolí. Všichni chceme společně řešit záležitosti zejména výstavby a dopravy na Praze 13. Nechceme být jenom kverulujícími stěžovateli, chceme se aktivně podílet na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale svá práva si omezovat nenecháme.

 

 

 

 

 

Novinky

Zrušte sběrnu surovin v areálu Mototechny na Praze 13 !

01.01.2014 16:29
PODPISOVÁ AKCE Žádáme omezení kriminality v oblasti Háje – Praha 13 ! Zrušte sběrnu surovin v areálu Mototechny ! V září 2012 byla v areálu Mototechna, státní podnik v likvidaci (v konkursu), v ulici K Hájům otevřena sběrna surovin. Následně se v okolí výrazně...

Důrazně protestujeme proti kasínu v OC Lužiny na Praze 13 a požadujeme znovuotevření pošty !

29.11.2013 12:11
Důrazně protestujeme proti novému kasínu v OC Lužiny na Praze 13, a požadujeme znovuotevření pošty.   Developr místo pošty otevře kasíno. Obyvatelé Prahy 13 a Občanská sdružení bojují proti výstavbě 5 ti výškových domů u OC Lužiny. Developr OC Lužiny, který také spoluvlastní paní Romanová,...

Vyjádření Doc. Ing. Ivo Obersteina, CSc. k Polyfunkčním domům Lužiny

14.10.2013 12:16
Doc. Ing. Ivo Oberstein, CSc., významný český architekt  je tvůrce Jihozápadního Města,  komplexu sídlišť v Praze, zahrnující sídlištní části katastrálního území Stodůlky a zároveň většinu městské části Praha 13.  Přes protesty obyvatel staví firma, napojené na lidi z ČEZu...

petice Zastavte výstavbu věží na pražských Lužinách !

16.09.2013 15:07
Připomínky Spolku občanských sdružení Jihozápadního města k zjišťovacímu řízení - OC Lužiny Praha 13   Zde odkaz na petici : Zastavte výstavbu věží na pražských Lužinách !   Děkujeme mediím za podporu : Aktuálně 10.11.2013 Lužinské věžáky nechceme, bouří se místní ČT 24 18.9.2013 :...

Nechceme Romanovy Lužiny !

16.09.2013 14:20
Nechceme tři věže s třemi stovkami bytů. Firmy kolem Martina Elektroviče Romana a jeho ženy Elektry Romanové chtějí vystavět 16ti podlažní domy s 303 novými byty, 467 parkovacími stáními a kancelářskými plochami na rekonstruovaném luxusním obchodním centru OC Lužiny na pražských...

PETICE : NE ! HLUKU Z LETECKÉHO PROVOZU !

28.07.2013 15:19
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení Ordovická 3, 155 00, Praha 5, IČ 265 79 952 zaslal předsedovi vlády petici proti hluku z leteckého provozu Letiště Václava Havla s 540 podpisy nespokojených občanů Stodůlek a Řep v Praze 5, 13  a 17. JUDr. Ing. Petr Kučera,...

Bude ředitelství Vodafone v ekologickém bytovém domě City West ?

10.06.2013 19:13
Vodafone ruší oupnspejsy. Soud zrušil výstavbu projektu City West developera Finep v pražských Stodůlkách, kde mělo být po dokončení sídlo telekomunikační společnosti Vodafone. Stavebník Finep navrhl v roce 2009 změnu územního rozhodnutí z bytů na nebytové prostory. Občanská sdružení se...

Starosta Vodrážka MÁ Z OSTUDY KABÁT - NEZNÁ JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA PRAHY 13

10.06.2013 18:32
PO 10 LETECH NA RADNICI .....  Starosta Vodrážka nezná  jednací řád zastupitelstva. Vyjádření odboru kontrolních činností k postupu starosty Vodrážky na zastupitelstvu dne 6.2.2013, kde bylo potvrzeno, že starosta postupoval v rozporu se zákonem. 6.2.2013 se zástupci...

DEMONSTRACE 20.5. 2013 SE POVEDLA

10.06.2013 18:05
OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY - STOP AZBESTU ! Firma OC Lužiny, s.r.o., jejíž 50 % vlastníkem je Lenka (Elekra) Romanová získala certifikát od neblaze proslulého autorizovaného inspektora Milana Teigisera Stavba byla přes odpor obyvatel a občanských sdružení zahájena. Proti novým a novým změnám projektu...

DEMONSTRACE 20.5. OD 17:00 METRO LUŽINY

16.05.2013 23:42
  VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA DEMONSTRACI NA PRAZE 13, 20.5. 17:00 U METRA LUŽINY OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY - STOP AZBESTU ! Firma OC Lužiny, s.r.o., jejíž 50 % vlastníkem je Lenka Romanová získala certifikát od neblaze proslulého autorizovaného inspektora Milana Teigisera Stavba byla přes...
Všechny články