Vánoční přání

21.12.2015 18:18

          Situace na pražském magistrátu ke konci roku 2015 se vymyká i těm nejabsurdnějším představám. Ti, kteří by měli poctivě sloužit svým voličům, se místo řešení nemalých a početných problémů hlavního města neustále hašteří a přetahují o vládu. Patrně ani rozdíl mezi službou veřejnosti a vládou nejsou schopni rozeznat.

          I mezi zastupiteli jsou lidé čestní, třebaže mnohdy pomýlení. Na ty je možné se obracet. Občan může podávat své podněty písemně či slovně přímo na zasedání zastupitelů. Je nutno se před zasedáním zastupitelstva písemně přihlásit a vyčkat výzvy.

          Politické hnutí SNOP má, na rozdíl od vedení magistrátu, odvahu rozsvítit vánoční stromečky veřejně. Což také na zasedání zastupitelů učinilo.

          Naše žádosti k projednání jsme 17. 12. 2015 přednesli jako vánoční přání.

          Petr Kučera vyzval zastupitele k projednání omezení změn územního plánu na nezbytné výjimky a pokud by se projednávaly, pak pod dohledem veřejnosti. Dále pak k projednání změny funkční plochy na pozemku č.k. 1236/1 v k.ú. Stodůlky z obytné na zeleň.

          Starosta Jiří Štyler vyzval zastupitele k projednání návrhu, aby starostové městských částí měli status obdobný pražského zastupitele. Je absurdní, aby starostové, kteří zastupují desítky tisíc občanů svých městských části, měli na zasedání zastupitelstva méně práv, než ti, kteří zastupují jakési partaje o jejichž charakteru už občané bohužel ztratili veškeré iluze.

          Dále byli zastupitelé vyzváni k zastavení tvorby Pražských developerských stavebních předpisů a k přípravě nového územního plánu v souladu se stavebním zákonem.

          Protože developerské řádění a parazitování na městské infrastruktuře dospělo tak daleko, že například velká oblast na jihovýchodě města zásobovaná z vodojemu Kozinec již má vážné potíže s připojováním na vodovodní potrubí, byli zastupitelé vyzváni, aby učinili urychlené kroky k nápravě.

          Přání by bylo možno vyslovit mnohem více. Nechme ale něco na Nový rok. Zatím jsme přání uzavřeli přáním zdraví a úspěchů do nového roku všem čestným zastupitelům. Totéž přejeme i našim čtenářům.

Jan Majer 

SNOP 

 

Zpět