Podali jsme 

Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (dále „Metropolitní plán“, „MPP“)

 

Na základě oznámení společného jednání a veřejného vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), které bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou, tímto podáváme v zákonné lhůtě 30 dní své připomínky k tomuto návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, na základě informace oznámení Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 584850/2018 Sp. zn.: S-MHMP 575851/2018 ze dne 16. 4. 2018 o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.

 

I.

S návrhem Metropolitního plánu nesouhlasíme, žádáme jeho úplné přepracování. Takový plán je ve své podstatě zcela zrůdný a jeho realizace by se dala přirovnat ke kobercovému náletu, případně výbuch sopky narostlé na místě Václavského náměstí. Cíl tvůrců je zřejmě zcela likvidovat hrdost obyvatel České republiky na zachovaný historický vývoj Prahy, likvidaci historických částí města a zbetonování každého volného plácku. Tvůrci té zrůdnosti by zasloužili vymáchat v lednové Vltavě a vyhnat z města.   

 

celý text zde 

 

DEMONSTRACE ! 20.5.2015 17:30 V ULICI ARCHEOLOGICKÉ PŘED METREM LUŽINY

NECHCEME VĚŽE NA LUŽINÁCH! PROMLUVÍ SENÁTOR VÁCLAV LÁSKA

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ ZDE
Na Lužinách v Praze 13 se plánuje megalomanská developerská stavba 5 TI VĚŽÍ AŽ O 26 PATRECH, se kterou je spojena rodina pana Romana, bývalého ředitele ČEZ.

V první etapě byla provedena rekonstrukce obchodního centra Lužiny, kdy z komunistického realismu udělal developr kapitalistický realismus, tedy beztvarou hnědavou krabici podivné barvy. V druhé etapě se plánuje výstavba 5 věží o 16 patrech, přiléhajících k obchodnímu centru.

Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této děsivé stavbě.

K návrhu EIA podaly spolky připomínky https://www.motolskyordovik. cz/news/petice-zastavte-vystavbu-vezi-na-prazskychluzinach-/. Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi, z nichž jedna má mít 26 podlaží. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří zde již bydlí a kteří si zde koupili byty a nyní již je těžko prodají. Místní obyvatelé také podali mnoho připomínek, ale žádné připomínky občanů, ani spolků nebyly do dokumentace EIA zapracovány. Proto jsme jako účastníci řízení podali další připomínky.
Můžeme se vsadit, jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces, který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.

EIA by měla řešit ochranu lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.

Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy nepřetržitou kolonu vozidel hledající parkování, či vyjíždějící z garáží, a všichni budou dýchat jedovaté zplodiny z výfuků. Pan Roman si bude hovět v čisté přírodě.

Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí, kteří budou v navržených barácích bydlet, se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného pravidla, že úředník nepočítá, ale pouze výpočty kontroluje, by neměla být žádným úřadem přijata.

VÍCE TAKÉ ZDE  A ZDE A ZDE 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.

si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na jejich okolí a jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou. Obávají se také dramaticky narůstající dopravy, nechtějí, aby kolem jejich domovů na Praze 13 projížděly desetitisíce aut. Zastupitelé se o problémy obyvatel Prahy 13  nezajímají, nebo jim nepřikládají dostatečnou váhu, důsledkem však je narůstající počet radikálně naladěných občanských sdružení. Domníváme se, že v oblasti výstavby a dopravy bohužel zastupitelé Prahy 13 již občany nezastupují v dostatečné míře a jdou často i proti jejich zájmům. Klíčovým slovem naší čnnosti je spolupráce. 

 

Domníváme se, že občanská společnost musí být různorodá, ale že se subjekty těchto vztahů musí vzájemně respektovat a musí ctít právní základy demokratické společnosti. Spolek Občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. a jeho členská základna, spolu s příznivci, sympatizanty a skupinami se stejnými zájmy je početně i názorově významná skupina obyvatel Prahy 13. Sjednocuje nás zájem o přijatelné životní prostředí v našem okolí. Všichni chceme společně řešit záležitosti zejména výstavby a dopravy na Praze 13. Nechceme být jenom kverulujícími stěžovateli, chceme se aktivně podílet na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale svá práva si omezovat nenecháme.

 

 

 

 

 

Novinky

DEMONSTRACE 20.5. OD 18.00 U METRA LUŽINY !

15.05.2010 16:54
Zveme všechny na DEMONSTRACI 20.5. OD 18.00 K METRU LUŽINY ! Občanská sdružení na Praze 13 jsou znepokojena vyjádřením starosty Prahy 13, který hodlá omezit práva občanských sdružení ve stavebních řízení. Jeho slova doslova přejímají některá oddělení na radnici. Otřesným případem je...

Praha 13, její neduhy a nemoci a úvahy, jak je pomoci léčit

01.05.2010 20:38
Praha 13, její neduhy a nemoci a úvahy, jak je pomoci léčit. RUKOVĚŤ KANDIDÁTA DO PSP 2010 projednáno na ideové konferenci ve Vokovicích 17.4.2010   (c) Materiál lze použít pro účely veřejně prospěšné kýmkoliv a jakkoliv.

Ideová konference občanských sdružení a politických stran Praha 13

17.04.2010 16:44
Dne 17.4.2010 se konala v Praze 6 – Veleslavíně Ideová konference občanských sdružení a politických stran, které spolupracují na Praze 13. Organizátor konference Spolek občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. je občanské sdružení, které dlouhodobě kritizuje poměry na radnici Prahy 13. ODS zde...

David Vodrážka má na radnici zmatek.

28.03.2010 20:38
David Vodrážka má na radnici zmatek.  již podruhé v poslední době padl starosta do léčky. Tentokrát připravené úředníky stavebního odboru.  dopis občanských sdružení zaslaný starostovi Prahy 13, místopředsedovi ODS

Ideová konference „Vraťte radnici občanům“

25.03.2010 10:39
Spolek občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. organizuje Ideovou konferenci  „Vraťte radnici občanům“ pro zástupce politických stran platformy na Praze 13 "Konec modré totality" v sobotu 17. 4. 2010 od 9:00 hod v aule  José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, 2. patro více...

RADNICE NA PRAZE 13 MÁ AUDIT NA WC

13.03.2010 08:04
Neuvěřitelné se stává skutečností. Ulice Prahy 13 jsou po dlouhé zimě plné štěrku a dalšího nepořádku včetně hromádek od psů, ale radnice v čele s Panem starostou Vodrážkou a poslancem Bratským má jasno : uděláme audit na nepořádek na radnici. A zjistilo, se, že jsou čisté záchody, upravení a šistí...

PRAHA 13 NEMŮŽE INFORMOVAT O CHYSTANÝCH STAVBÁCH, POKUD TO DEVELOPER NEDOVOLÍ.

19.02.2010 22:55
převzato z www.zeleneluziny.cz informační web Prahy 13 18/02/10 - Radnice Prahy 13 údajně nemůže dopředu informovat obyvatele Prahy 13 o chystaných developerských projektech, neboť možnosti městské části jsou v tomto směru omezené. Radní to uvedli na středečním setkání s obyvateli Lužin...

VRAŤTE RADNICI OBČANŮM !

26.01.2010 15:47
INFORMACE ZE SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ " SPOLEK13 " SE ZASTUPITELI Mč PRAHY...

Občanská sdružení Prahy 13 se sejdou se zastupiteli Městské části Prahy 13

08.01.2010 08:47
Pozvánka   JAK DÁLE NA PRAZE 13 ... CÍLEM SETKÁNÍ 8 OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ AKTIVNÍCH NA PRAZE 13 SE ZASTUPITELI DNE 14.1.2010 OD 17.15 V RESTAURACI POD RADNICÍ, (VCHOD JE NA LEVÉ STRANĚ RADNICE PRAHY 13) JE INFORMOVAT ZASTUPITELE MČ PRAHY 13 : ŽE NEJSME SPOKOJENI S BEZOHLEDNOU A DIVOKOU...

POLIKLINIKA LÍPA - PROČ SE ROZHODLA RADA MČ 13 PRO CHIRURGICKÉ OBORY A ZE DNE NA DEN UKONČILA NÁJEMNÍ SMLOUVU S CHIRO

03.01.2010 17:32
Rada Městské části Praha 13, vlastník Polikliniky Nové Butovice neobnovil po 15 letech nájemní smlouvy s nestáním zdravotnickým zařízením v Poliklinice Lípa. Rada rozhodla 14.12.2009 s platností od 1.1.2010 ! Činnost podle sdělení CHIRO, s.r.o. bude ukončena 31.12.2009. VÍCE...
Všechny články