Stížnost primátorce Adrianě Krnáčové na změny dopravy na Praze 13

28.04.2015 12:37

Vážená paní primátorko,
Vážený pane náměstku primátorky Petře Dolínku,
Vážený generální řediteli Ropidu,
Vážený generální řediteli Dopravních podniků.

V Praze dne 28.4.2015

fotodokumentace


Od dubna letošního roku došlo ke změnám v dopravě z důvodů otevření nové trasy metra. Přestože jsme opakovaně vyzývali k diskusi nad novým uspořádáním dopravy na Praze 13, naše podněty nebyly vyslyšeny a k diskusi nedošlo. Místo diskuse s občany si městské organizace Ropid i Dopravní podnik zjednodušily práci příjemným odpolednem se starosty.

Bohužel v Praze 13 se nepovedlo vedení linek 168 a 137, nově tyto linky obsluhující naši oblast ani nemají na Nových Butovicích společné nástupiště. U ostatních linek v oblasti, jako 174, 179, 184, 301 a 352, jsou nesmyslné intervaly. V jednu minutu odjedou někdy až 3 autobusy najednou a následný interval je ve špičce 7 minut.

Spoje metra trasy A končí v různých nových stanicích a cestující jsou nuceni nastupovat do dalších souprav. Vagony jsou po celé trase v obou směrech přeplněné cestujícími a cesta trvá déle, než bylo veřejně přislíbeno. Provoz nesplnil očekávání, která slibovali komunální politici.

Linka 168 byla prodloužena na Bořislavku, přes Vypich a přeplněné parkoviště nemocnice na Homolce ale nabírá až dvacetiminutová zpoždění. V ranních hodinách již nenavazuje na spojení z Nárožní do ZŠ Mládí a ZŠ Trávníčkova, jako tomu bylo dříve. Žáky tedy musíme do škol vozit osobními automobily. Nová úprava je tedy nesmyslná. Jako přímé spojení na Petřiny nenahrazuje zrušený úsek 179, protože zajížďka k nemocnici na Homolce jízdní dobu značně prodlužuje. Žádáme o obnovení původního vedení linek 168 a 179 v oblasti Motola a Petřin.

Byly zavedeny vložené spoje 168 ze zastávky Kodymova zajišťované velkým bezbariérovým autobusem, které však naši oblast neobsluhují, ale jen projíždějí a obtěžují emisemi a hlukem i přes zákaz vozidel nad 3,5t. Důrazně žádáme odstranění tohoto nevyhovujícího stavu, a sice ať spoje buď naši oblast obsluhují (například na zastávce Za Mototechnou pravidelně nastupuje paní na vozíčku, která si již na nevyhovující stav stěžovala), nebo jsou vedeny jinudy. Požadujeme také zavedení 168 v celotýdenním provozu.

Linka 164 byla zrušena a nahrazena 137 končící na Bavorské. Obyvatelé starých Stodůlek a Vidoule, kde se v posledních letech značně rozrostla bytová zástavba, tím ztratili přímé spojení s obchodním centrem Zličín, autobusovým nádražím a linkou na letiště.

Po 1. dubnu jsme zaslali opakovaně primátorce, náměstku primátorky, Ropidu i Dopravnímu podniku stížnosti, na které jsme dosud nedostali odpověď.

Nyní nám dochází trpělivost a na základě více než stovky podpisů obyvatel Prahy, kterých se problém týká, i desítek e-mailů osob, které podporují podpisovou akci, žádáme o urychlené vyřešení problémů s městskou hromadnou dopravou na Praze 13, a to přímým jednáním s obyvateli.

Žádáme:

Ukončení všech spojů metra trasy A ve stanici Nemocnice Motol!
Obnovu linky 168 do původní trasy!
Obnovu přímého spojení K Fialce - Zličín!
Vyřešení dalších problémů spojených s novým vedením linek na Praze 13 !

Žádáme též o neprodlené odvolání ředitele Dopravních podniků Ing. Jaroslava Ďuriše, který neumí komunikovat s veřejností, a o výběr ředitele Ropidu, který  zajistí lepší komunikaci. Že je vedení magistrátu zaměstnáno samo sebou, je samo sebou. Vyzýváme tedy náměstka primátorky Petra Dolínka, aby odstoupil a paní Krnáčovou, primátorkou, aby se nad sebou zamyslela.


Věc shora uvedenou žádáme projednat jako stížnost.

Přílohy: Podpisy, fotodokumentace dopravy.

JUDr. Ing. Petr Kučera
jednatel
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.
Praha 13, Ordovická 3, 155 00,
www.spolek13.cz
email : petr@kucera.cz

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s. je členem platformy SNOP Praha  a sdružuje tyto spolky:
MOTOLSKÝ ORDOVIK.   
BELLUŠOVA
STODŮLKY - HÁJE
SPOLEK OS JZM
VELKÁ OHRADA    
MLÁDÍ
MOHYLOVA A ZVONCOVÁ
PRO LUŽINY 
ZA OVČÍ HÁJEK KRÁSNĚJŠÍ

Zpět