Vyjádření Doc. Ing. Ivo Obersteina, CSc. k Polyfunkčním domům Lužiny

14.10.2013 12:16

Doc. Ing. Ivo Oberstein, CSc., významný český architekt  je tvůrce Jihozápadního Města,  komplexu sídlišť v Praze, zahrnující sídlištní části katastrálního území Stodůlky a zároveň většinu městské části Praha 13. 

Přes protesty obyvatel staví firma, napojené na lidi z ČEZu luxusní obchodní středisko OC Lužiny. Nyní, přes své předchozí sliby předkládají k odsouhlasení strašlivou socialistickou stavbu, kterou "osedlá¨" ještě nedokončenou stavbu.

V návrhu se neřeší parkování pro místní obyvatele, kam budou chodit obyvatelé do škol, neřeší se limitní kapacita kanalizací a napojení vody, dopravní situace, kdy stovky nových vozidel zahltí už nyní kriticky přetíženou oblast a už vůbec pohoda bydlení obyvatel Lužin, kteří měli příjemný výhled do Centrálního parku.

Doc. Ing. Ivo Oberstein, CSc., protestuje proti nepravdivému spojování své osoby se stavbou Polyfunkční domy Lužiny věží na pražských Lužinách. ..."autora architekta návrhu záměru neznám, nekontaktoval mne ani řešitel a zhotovitel "Oznámení", o žádné připomínky jsem nebyl k záměru návrhu "Polyfunkčních domů- Centrum Lužiny" nikým požádán, autor architekt návrhu záměru proto nemohl mé neexistující připomínky respektovat"...

Vyjádření Doc. Ing. Ivo Obersteina, CSc

 

více zde :

 


 

Zpět