Starosta Vodrážka MÁ Z OSTUDY KABÁT - NEZNÁ JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA PRAHY 13

10.06.2013 18:32

PO 10 LETECH NA RADNICI .....

 Starosta Vodrážka nezná  jednací řád zastupitelstva.

Vyjádření odboru kontrolních činností k postupu starosty Vodrážky na zastupitelstvu dne 6.2.2013, kde bylo potvrzeno, že starosta postupoval v rozporu se zákonem.

6.2.2013 se zástupci občanských sdružení dostavili na jednání zastupitelstva Mč. 13, kde chtěli vyzvat zastupitele, aby zařadili bod jednání zastupitelstva "Informace o OC Lužiny a petice parkovací zony", a to jako první bod jednání, protože občané Prahy 13 nespokojení s činností radnice chtěli ventilovat své požadavky a stížnosti, a současně by zbytečně čekali 6 hodin na bod "Různé".

 Starosta D. Vodrážka  zcela v rozporu s jednacím řádem vyzval zastupitele hlasovat o možnosti vyjádřit stanovisko. Poslušné ovce (tedy většina členů ODS a ČSSD) odmítla vyslechnout rozhořčené občany, hlasovali proti vystoupení občanů. Občané tedy nemohli sdělit svá stanoviska a vyzvat k odpovědnosti vedení radnice za zpackané jednání s developrem OC Lužiny, který, jak to tak u developrů a politiků bývá, podrazil nejen svého "politika“ D. Vodrážku, ale i obyvatele Lužin, kteří nalétli na slib zajištění prodejny potravin (Billa). Z přítomných zastupitelů byl nejspokojenější člen ODS Pastrnák. Tleskal a skandoval : "Nejsme Blbi z Horní Dolní".

Podali jsme návrh na zrušení hlasování a žádost o dozor Magistrátu na jednáních zastupitelstva Prahy 13, aby byla zachována práva obyvatel. Magistrát hl.m. Prahy odbor kontrolní svým  MHMP 224209/2013 ze dne 28.5.2013  konstatoval, že zápis z jednání zastupitelstva mč. 13 NEPOSKYTUJE přesvědčivý obraz o tom, jak bylo v daném případě postupováno, a zda byl postup Zastupitelstva v souladu se zákonem č. 131/2000 o hl. m. Praze.

Dále odbor kontroly konstatoval, že bod jednání "Program" je bod jako každý jiný a proto má občan právo k tomuto bodu vystoupit, aniž by se o jeho vystoupení hlasovalo.

OTÁZKY, ŽÁDOSTI A STÍŽNOSTI KLADENÉ ÚČASTNÍKY VEŘEJNÉ DISKUSE KONANÉ DNE 29.1. od 17:30 ZŠ BRDIČKOVA A TÝKAJÍCÍ SE OC LUŽINY A PARKOVACÍCH ZON ADRESOVANÉ STAROSTOVI MČ. 13 BYLY PŘEDÁNY NA PODATELNU. STAROSTA OBČANŮM DOSUD NEODPOVĚDĚL.

Občanská sdružení budou vyžadovat odpovědi na otázky, takže povinnosti odpovědět na otázky obyvatel se starosta Vodrážka nezbaví.

 

 

Zpět