Obyvatelé Prahy 13 vyjednali s developerem více parkovacích míst

04.01.2013 11:06

Dne 13.12.2012 se konalo neveřejné stavební řízení na radnici Mč 13 k našemu návrhu na určení podle § 142 a násl zák. č. 500/2004 Sb., že právo provést stavbu OC Lužiny podle certifikátu č.j. 711206 vydaného autorizovaným inspektorem Teigiserem „Stavební úpravy obchodního centra Lužiny č.p. 2256 na poz. parc. č 2135/5 v katastrálním území Stodůlky, stavebníkovi OC Lužiny, s.r.o., Rybná 14, Praha
1, Ič 28990285 ex tunc nevzniklo.

Žádali jsme : zrušení povolení ke stavbě OC Lužiny, Praha 13, nebo opravu projektu:

 1. trvalý bezbariérový průchod centrem,
 2. nepřetržitý provoz pošty i v průběhu stavby,
 3. knihovnu pro veřejnost,
 4. parkovací místa,
 5. bezpečné odstranění příp. azbestu,
 6. minimalizaci zátěže obyvatel v průběhu stavby.

Paní Elektra Romanová se řízení neúčastnila. Za sebe poslala projektanty. Průběh řízení byl narušen vtrhnutím PhDr. Sama Truschky do jednací místnost, kdy ač nezván, sjednával schůzky s developrem, stačil pourážet (nepřítomnou) veřejnost a přítomné zástupce občanských sdružení výkřiky : "Samozvanci“, "Koho zastupujete",  "Komu sloužíte", atd. Následně byl z místnosti vykázán.

Konstatovali jsme, že rekonstrukci vítáme, nechceme ji bránit, ale je nutné vyslechnout zájem veřejnosti.

dohodli jsme tedy

 1. trvalý bezbariérový průchod centrem - trváme na krátké obchozí trase po obvodu OC Lužiny, developr přislíbil řešení, jinak trváme na průchodu centrem 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a to bezbarierový,
 2. nepřetržitý provoz pošty i v průběhu stavby - developr přislíbil veškerou součinnost pro umístění pošty. Dočasná výluka je způsobená spíše nezájmem pošty.
 3. knihovnu pro veřejnost - jednáno s Knihovnou, developr poskytne součinnost.
 4. parkovací místa - developrem přislíbeno 98 nových míst, která budou vždy otevřena pro veřejnost, a to na pozemcích po pravé a levé straně OC Lužiny, na místě, kde plánoval výstavbu výškových obytných domů. Ubezpečili jsme developra, že nic nového vybudovat na místě nelze,
 5. bezpečné odstranění příp. azbestu - developr bude testovat, stavební úřad bude dohlížet,
 6. minimalizaci zátěže obyvatel v průběhu stavby - developr přislíbil co nejšetrnější postup, odpad nebude drtit na místě stavby.

Jestliže nebudou sjednané podmínky zapracované do projektu, budeme na zneplatnění certifikátu trvat.

Obyvatelé Prahy 13 tedy slaví částečný úspěch ve sporu o rekonstrukci zchátralého obchodního domu na sídlišti Lužiny. Občanská sdružení se stala účastníky řízení. Nevyšel kalkul developerské společnosti spoluvlastněné manželkou bývalého šéfa ČEZu, když si opatřila certifikát od autorizovaného inspektora, který rozhodně s veřejností jednat nechtěl.

Bohužel na straně developra stojí vedení radnice. Nejen, že radní Aleš Mareček nesvolal setkání s veřejností ohledně parkování a dopravy, aby zjistil názory obyvatel Prahy 13, ale radnice tvrdě podporuje výstavbu OC Lužiny a to články ve STOPU a trvalým popíráním možnosti přezkumu certifikátu, účasti občanských sdružení na tomto přezkumu a konečně, když jsme naše požadavky developrovi přednesli a ten je zčásti akceptoval si radnice úspěch přivlastňuje, k čemuž využívá časopis STOP, obdobně jako Rudé právo za socialismu. 

Porovnejte :  "My s developerem jednáme už od počátku, jednáme o všech těch záležitostech, takže to není, že by to zařídila občanská sdružení," uvedl mluvčí MČ Praha 13 Samuel Truschka. Zrušení vydaného certifikátu nepřipadá podle mluvčího vůbec v úvahu. Stavebnímu úřadu to ani nepřísluší.

A zde je chvalozpěv na výstavbu OC Lužiny ! Nákupní centrum na Lužinách se dočká modernizace z 20.2.2012 STOP - píše zde Samuel Truschka o jednání o požadavcích obyvatel ? Co provoz pošty v průběhu výstavby ? Co průchod ? Co azbest ? Co parkovací místa ? Ani je to nenapadlo !

Zde další článek Samuela Truschky na webu Mč. 13 ze dne 23.11.2012 kde se tiskový mluvčí mč. 13 o projednávání jakýchkoliv podmínek s developrem, Českou poštou nebo Knihovnou nezmiňuje, zato ohnivě vychvaluje projekt OC Lužiny a slovy redaktora socialistického Rudého Práva soudruha Kojzara ohnivě kritizuje občanská sdružení.

Obdobně jako v případě kritiky Několika vět, nebo Charty 77 uváděné kdysi v Rudém Pravu, pozapomněl šéfredaktor Truschka text našich stížností a požadavků citovat a že by nás vyzval k vyjádření - tak to je z říše Sci-fi.

Zatím poslední článek z dílny Samuela Kojzaroviče Truschky je podepsán Davidem Vodrážkou, starostou Prahy 13. O autorovi nelze pochybovat, celé pasáže jsou opsány z předcházejících šéfredaktorových článků. Ledaže by autor "starosta" opisoval.  Článek ve STOPu -  leden 2013 s názvem "Obchodní centrum Lužiny rekonstrukci potřebuje" zcela překvapivě odhaluje tajemství radnice. Zatímco všichni spali, pisatel, zřejmě starosta jednal. Aniž se seznámil s požadavky obyvatel, všechno, jako americký Sperman, vyřešil. Parkovací místa - projednáno, developr jich dá 98. Pošty - budou najednou posíleny (ale až od prosince !). Knihovna - připraveno 1000 m2. Průchod OC Lužiny - prodlouženo najednou na dobu provozu metra (nyní v certifikátu 6 - 22 hod.), prostě samá pozitiva. Najednou.

Také se samozřejmě pisatel pochlubil, že vše zařídil sám. I tu diskusi s obyvateli zařídil tajemný Sperman sám (bez Marečka) - ikdyž až v době výstavby, aby se už nic nemohlo ovlivnit a diskuse se bude konat jenom, když se bude developrovi chtít.

Z výše uvedeného vyplývá, že se partajníci snaží pomoci paní Elektře Romanové ve vybudování obchoďáku téměř za jakoukoliv cenu. A že zájmy obyvatel jsou až na posledním místě.

Občanská sdružení ubezpečují, že budou trvat na výše uvedených podmínkách provozu. Bez ohledu na stranicko/majetnické zájmy.

Zpět