Starosta Vodrážka nezná jednací řád zastupitelstva a brání OC Lužiny svou vší silou

06.02.2013 18:27

 Starosta Vodrážka nezná  jednací řád zastupitelstva.

6.2.2013 se zástupci občanských sdružení dostavili na jednání zastupitelstva Mč. 13, kde chtěli vyzvat zastupitele, aby zařadili bod jednání zastupitelstva "Informace o OC Lužiny a petice parkovací zony", a to jako první bod jednání, protože občané Prahy 13 nespokojení s činností radnice chtěli ventilovat své požadavky a stížnosti, a současně by zbytečně čekali 6 hodin na bod "Různé".

Podali jsme návrh na zrušení hlasování a žádost o dozor Magistrátu na jednáních zastupitelstva Prahy 13, aby byla zachována práva obyvatel.

 Starosta D. Vodrážka  zcela v rozporu s jednacím řádem nechal zastupitele (jako ovce v papiňáku) hlasovat o možnosti vyjádřit stanovisko a protože většina členů ODS a ČSSD odmítla vyslechnout rozhořčené občany, bod se nezařadil. Občané tedy nemohli sdělit svá stanoviska a vyzvat k odpovědnosti vedení radnice za zpackané jednání s developrem OC Lužiny, který, jak to tak u developrů a politiků bývá, podrazil nejen svého "politika“ D. Vodrážku, ale i obyvatele Lužin, kteří nalétli na slib zajištění prodejny potravin (Billa).

Obdobně to bude se "vším" co "politici" na Praze 13 "slíbí".

Občanská sdružení protestují proti protiprávnímu jednání D. Vodr ážky, který dne 6.2..2013 řídil jednání zastupitelstva a omezil zákonná práva obyvatel Prahy 13 vyjádřit na jednání zastupitelstva svá stanoviska. Protest zašlou příslušným institucím.

OTÁZKY, ŽÁDOSTI A STÍŽNOSTI KLADENÉ ÚČASTNÍKY VEŘEJNÉ DISKUSE KONANÉ DNE 29.1. od 17:30 ZŠ BRDIČKOVA A TÝKAJÍCÍ SE OC LUŽINY A PARKOVACÍCH ZON ADRESOVANÉ STAROSTOVI MČ. 13 BYLY PŘEDÁNY NA PODATELNU.

Občanská sdružení budou vyžadovat odpovědi na otázky, takže povinnosti odpovědět na otázky obyvatel se starosta Vodrážka nezbaví.

Jednací řád zastupitelstva městské části Praha 13  

část ...

§ 7 Organizace zastupitelstva, občané a jejich vystoupení

5/ Občané – nečlenové zastupitelstva, kteří

mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska:

- ústně pod příslušným bodem programu zasedání zastupitelstva, před jeho hlasováním k příslušnému bodu programu, v délce příspěvku maximálně 3 minuty, přičemž občan může takto vyjádřit své stanovisko k příslušnému bodu programu pouze jedenkrát, a zároveň přihlášku do diskuse je povinen podat před zahájením projednávaného bodu písemně návrhovému výboru.

Zpět