Podali jsme 

Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (dále „Metropolitní plán“, „MPP“)

 

Na základě oznámení společného jednání a veřejného vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), které bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou, tímto podáváme v zákonné lhůtě 30 dní své připomínky k tomuto návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, na základě informace oznámení Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 584850/2018 Sp. zn.: S-MHMP 575851/2018 ze dne 16. 4. 2018 o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.

 

I.

S návrhem Metropolitního plánu nesouhlasíme, žádáme jeho úplné přepracování. Takový plán je ve své podstatě zcela zrůdný a jeho realizace by se dala přirovnat ke kobercovému náletu, případně výbuch sopky narostlé na místě Václavského náměstí. Cíl tvůrců je zřejmě zcela likvidovat hrdost obyvatel České republiky na zachovaný historický vývoj Prahy, likvidaci historických částí města a zbetonování každého volného plácku. Tvůrci té zrůdnosti by zasloužili vymáchat v lednové Vltavě a vyhnat z města.   

 

celý text zde 

 

DEMONSTRACE ! 20.5.2015 17:30 V ULICI ARCHEOLOGICKÉ PŘED METREM LUŽINY

NECHCEME VĚŽE NA LUŽINÁCH! PROMLUVÍ SENÁTOR VÁCLAV LÁSKA

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ ZDE
Na Lužinách v Praze 13 se plánuje megalomanská developerská stavba 5 TI VĚŽÍ AŽ O 26 PATRECH, se kterou je spojena rodina pana Romana, bývalého ředitele ČEZ.

V první etapě byla provedena rekonstrukce obchodního centra Lužiny, kdy z komunistického realismu udělal developr kapitalistický realismus, tedy beztvarou hnědavou krabici podivné barvy. V druhé etapě se plánuje výstavba 5 věží o 16 patrech, přiléhajících k obchodnímu centru.

Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této děsivé stavbě.

K návrhu EIA podaly spolky připomínky https://www.motolskyordovik. cz/news/petice-zastavte-vystavbu-vezi-na-prazskychluzinach-/. Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi, z nichž jedna má mít 26 podlaží. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří zde již bydlí a kteří si zde koupili byty a nyní již je těžko prodají. Místní obyvatelé také podali mnoho připomínek, ale žádné připomínky občanů, ani spolků nebyly do dokumentace EIA zapracovány. Proto jsme jako účastníci řízení podali další připomínky.
Můžeme se vsadit, jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces, který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.

EIA by měla řešit ochranu lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.

Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy nepřetržitou kolonu vozidel hledající parkování, či vyjíždějící z garáží, a všichni budou dýchat jedovaté zplodiny z výfuků. Pan Roman si bude hovět v čisté přírodě.

Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí, kteří budou v navržených barácích bydlet, se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného pravidla, že úředník nepočítá, ale pouze výpočty kontroluje, by neměla být žádným úřadem přijata.

VÍCE TAKÉ ZDE  A ZDE A ZDE 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.

si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na jejich okolí a jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou. Obávají se také dramaticky narůstající dopravy, nechtějí, aby kolem jejich domovů na Praze 13 projížděly desetitisíce aut. Zastupitelé se o problémy obyvatel Prahy 13  nezajímají, nebo jim nepřikládají dostatečnou váhu, důsledkem však je narůstající počet radikálně naladěných občanských sdružení. Domníváme se, že v oblasti výstavby a dopravy bohužel zastupitelé Prahy 13 již občany nezastupují v dostatečné míře a jdou často i proti jejich zájmům. Klíčovým slovem naší čnnosti je spolupráce. 

 

Domníváme se, že občanská společnost musí být různorodá, ale že se subjekty těchto vztahů musí vzájemně respektovat a musí ctít právní základy demokratické společnosti. Spolek Občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. a jeho členská základna, spolu s příznivci, sympatizanty a skupinami se stejnými zájmy je početně i názorově významná skupina obyvatel Prahy 13. Sjednocuje nás zájem o přijatelné životní prostředí v našem okolí. Všichni chceme společně řešit záležitosti zejména výstavby a dopravy na Praze 13. Nechceme být jenom kverulujícími stěžovateli, chceme se aktivně podílet na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale svá práva si omezovat nenecháme.

 

 

 

 

 

Novinky

ZMĚŇME ÚZEMNÍ PLÁN ! NOVÁ TRASA METRA, ZATUNELOVÁNÍ DÁLNICE D5

19.11.2009 19:38
občanská sdružení žádají zásadní změny územního plánu na Praze 13.  Namátkou : nová trasa metra se stanicí na Velké Ohradě, rozsáhlá parkoviště, zachování veřejně prospěšných staveb, radikální změna Západního města, žádná uhelná elektrárna v Řeporyjích, nový zelený pás mezi Vidoulí a...

PRAHA 13 NENÍ HORNÍ DOLNÍ

03.10.2009 09:23
Občanská sdružení na Praze 13 jsou překvapena označením Prahy 13, které použil předseda ODS Topolánek v reakci na veřejnou žádost Ing. Davida Vodrážky starosty Prahy 13 a místopředsedy ODS o kompenzaci zmařených výdajů ODS na volební kampaň.  Občanské sdružení Stodůlky Háje zaslalo...

OTEVŘENÝ DOPIS DAVIDU VODRÁŽKOVI

11.09.2009 11:33
Vážený pane,                             CELÝ TEXT vyzýváme Vás k úvaze, zda Vaše politická ambice kandidovat v nadcházejících volbách do poslanecké...

NOVINKY Z RADNICE - ĎÁBELSKÝ PLÁN č.1

19.06.2009 21:34
JAKKOLIV BYCHOM SI PŘEDSTAVOVALI, ŽE SE PŘEDSTAVITELÉ RADNICE CHYTNOU ZA NOS A ZAČNOU PŘEMÝŠLET O NÁVRZÍCH A POŽADAVCÍCH OBYVATEL PRAHY 13, BOHUŽEL, DEMONSTRACÍ BYL POUZE SPUŠTĚN TRADIČNÍ ÚTOK POLITICKÝCH STRAN. DOSTALI JSME SE NA PŘEDNÍ STANY MÍSTNÍHO PLÁTKU STOP. NEZNÁMÝ PŘÍZNIVEC SEPSAL...

DEMONSTRACE SE POVEDLA

21.05.2009 21:18
DEMONSTRACE SE ÚČASTNILO PRŮBĚŽNĚ 350 OBYVATEL, PODPISOVOU AKCI "BERTE NÁS VÁŽNĚ" PODEPSALO PŘES 3.300 OBYVATEL, KTEŘÍ TAKÉ POVĚTŠINOU PŘIPOJILI SVÉ EMAILY, TAKŽE BUDEME MOCI PŘÍMO INFORMOVAT VÍCE OBYVATEL. O DEMONSTRACI SE ZAJÍMALA MEDIA, ČESKÁ TELEVIZE VYSÍLALA Z MÍSTA PŘÍMÝM...

MOTOLSKÝ ORDOVIK PODAL ŽALOBU KE SPRÁVNÍMU SOUDU NA VYDÁNÍ INFORMACE, KTEROU ODMÍTÁ VYDAT STAROSTA MČ 13

09.05.2009 19:58
ZDE

NOVÁ KAUZA LIDL

09.05.2009 19:55
ZDE

NEZNÁMÝ PŘÍZNIVEC NAŠEHO SPOLKU ZASLAL BÁSEŇ SE ŽÁDOSTÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

03.05.2009 23:33
ČTĚTE AKTUÁLNÍ BÁSEŇ TEPAJÍCÍ NEŠVAR NA RADNICI PRAHA 13

PRAHA 13 BRÁNÍ ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O DEMONSTRACI PROSTŘEDNICTVÍM REDAKČNÍ RADY RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU "STOP" .

29.04.2009 19:03
VÍCE ZDE

INFORMAČNÍ LETÁK

08.04.2009 23:41
DEMONSTRACE, KTERÁ SE KONALA 20.5.2009 NE VÝSTAVBĚ; NE PLETICHÁM RADNICE O ÚZEMNÍM PLÁNU; NE AROGANCI ÚŘEDNÍKŮ STAVEBNÉHO ODBORU; NE UCPANÝM SILNICÍM A PŘEPLNĚNÝM PARKOVIŠTÍM; NE HLUČNÝM LETADLŮM;
Všechny články