OTEVŘENÝ DOPIS DAVIDU VODRÁŽKOVI

11.09.2009 11:33

Vážený pane,                             CELÝ TEXT

vyzýváme Vás k úvaze, zda Vaše politická ambice kandidovat v nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny a ucházet se o ústavní funkce je přínosem pro tuto zemi.

Obáváme se totiž aplikace vašeho názoru na změnu ústavy na většinový volební systém, který již uplatňujete na radnici městské části Praha 13, kde vládne většinová strana a kde jste starostou, do právního pořádku České republiky.

Na Praze 13 totiž platí, že iniciativa občanů, kterou jste sami nezorganizovali, je odmítána jako nátlaková akce, pokojná lidová shromáždění kritizujete a pomlouváte v místním tisku a televizi, které jsou nepřístupné a nepublikují jiný názor než Váš, ačkoliv jsou placené z rozpočtu radnice. Na Praze 13 také platí tajné souručenství vedení radnice a stavebního odboru, což umožňuje postavit cokoliv komukoliv. Na Praze 13 rovněž platí, že slibem nezarmoutíš, a proto jsou realitou sídliště, kde se již 20 let s vlastním autem nezaparkuje a blíží se doba, kdy se jimi ani neprojede, a na pozemcích kde mají stát garáže, se staví hasičská zbrojnice, jejíž auta sídlištěm obtížně projedou, kdy se na pozemcích, kde má stát škola, postaví hypermarket a na dalších budou stát byty nebo kanceláře.

Na Praze 13 vedení radnice neklade dostatečný důraz na životní prostředí, takže se stále povolují desítky nových plynových kotelen, ačkoliv se lze připojit na centrální zdroj tepla.

Proč je Praha 13 „Město pro byznys 2008“, když kriminalita se každým rokem rapidně zvyšuje a v důsledku toho jsou životy a majetek občanů v ohrožení.

Na Praze 13 je vládnutí prostě jednoduché a k vládnutí zde není potřeba moc rozumu, ale postačuje většina.

Do přípravy územního plánu, jakož i do rozhodování o tom, co se bude a kde na Praze 13 stavět, městská část pod Vaším vedením, nám, veřejnosti nedovoluje mluvit. Poslední rok ukázal, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále více lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po bezpečném a harmonickém životním prostředí. Proto jsme založili Spolek občanských sdružení Prahy 13, kde se sdružuje 8 občanských sdružení, nespokojených s prací radnice. Naše aktivity podporují tisíce lidí a naše pokojné shromáždění stovky obyvatel. Aktivit občanských sdružení si všímají i media.

Občanská sdružení jsou podle Vašich slov vyděrači. Zastupitelstvu předkládáte podvrhy hanobící práci neziskových občanských sdružení a po odhalení se odpovědnosti vyhýbáte. Společnému jednání o požadavcích nespokojených obyvatel se taktéž vyhýbáte a na Vaše oslavné akce a truc konference nikdo nechodí, protože na rozdíl od předcházejícího vedení radnice z Vás upřímný zájem a starost o dobro obyvatel Prahy 13 cítit není.

Soudy, pane starosto, ve svých vyjádřeních opovrhujete. Vztahy s developery se jeví neobvykle nadstandardní a neprůhledné. Výsledkem jsou nakynulé stavby a nezveřejňované smlouvy o spolupráci s developery o jejichž obsahu lze pouze spekulovat.

Nechceme, aby se tyto v praxi vyzkoušené a promyšlené metody dále rozšířily do celé země a nechceme znova vládu jedné strany. Chceme systém pluralitní, poměrný. Radnice na Praze 13 je důkazem, že by většinový systém nefungoval pro občany, ale pro politiky.

Vážený pane Davide Vodrážko, obáváme se, aby Vaše případné způsoby rozhodování neuvrhly naší zem do beznaděje a otupělosti. Vaše vyjádření o občanských sdruženích jsou zatím jen slova, ale po volbách a s Vámi prosazovaným většinovým systémem v zádech ... kdo ví ?

Rozhodnete li se přesto kandidovat, vězte, že žádný strom neroste do nebe a proto je nutné a nezbytné si uvědomit :

·      že by neměly být pomlouvány a opovrhovány různé nezávislé iniciativy a naopak by měly začít být konečně chápány i Vámi jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti.

·      že sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost financovaná Prahou 13 by měla být zbavena všech forem politické manipulace, předběžné i následné skryté cenzury a otevřená svobodné výměně názorů,

·      že všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší městské části, by měly být vždy přednostně předloženy veřejnosti k seriózní diskusi.

Žádáme Vás, abyste s naší výzvou nenaložil obdobně, jak jste byl dosud zvyklý nakládat s nepohodlnými názory. Zasadil byste tím osudovou ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský dialog, jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes radnice na Praze 13 nalézá.

 

Zpět