Občanská sdružení Prahy 13 se sejdou se zastupiteli Městské části Prahy 13

08.01.2010 08:47

Pozvánka

 

JAK DÁLE NA PRAZE 13 ...

CÍLEM SETKÁNÍ 8 OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ AKTIVNÍCH NA PRAZE 13 SE ZASTUPITELI DNE 14.1.2010 OD 17.15 V RESTAURACI POD RADNICÍ, (VCHOD JE NA LEVÉ STRANĚ RADNICE PRAHY 13) JE INFORMOVAT ZASTUPITELE MČ PRAHY 13 :

ŽE NEJSME SPOKOJENI S BEZOHLEDNOU A DIVOKOU VÝSTAVBOU NA PRAZE 13,

ŽE NEJSME SPOKOJENI S PŘÍSTUPEM STAVEBNÍHO ODBORU K OBYVATELŮM PRAHY 13.

ŽE NEJSME SPOKOJENÍ S PŘÍSTUPEM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 13 K NOVELE ÚZEMNÍHO PLÁNU,

ŽE NEJSME SPOKOJENI S PŘÍSTUPEM RADNICE PRAHY 13 K OBYVATELŮM PRAHY 13.

NAŠE ČINNOST JE NAPROSTO NEPOLITICKÁ, MÁME POUZE SOBECKÝ ZÁJEM NA TOM, ABY NAŠE OKOLÍ BYLO HEZKÉ, KLIDNÉ BEZPEČNÉ A HARMONICKÉ.

Občanská sdružení, která jsou dlouhodobě nespokojena s přístupem radnice Prahy 13 k výstavbě a k dopravní situaci na Praze 13 založila v roce 2008 střešní organizaci s cílem lépe koordinovat společné cíle. Naše aktivity podporují tisíce lidí a naše pokojné shromáždění stovky obyvatel. Aktivit občanských sdružení si všímají i media, za což jim děkujeme, A ZVEME JE NA SETKÁNÍ.

Téměř před rokem jsme informovali zástupce pozvaných zastupitelů, že v oblasti výstavby a dopravy bohužel zastupitelé Prahy 13 již občany nezastupují, a že jejich kompetence přebírají občanská sdružení.

Kompetence jsme převzali, účastníme se stavebních řízení a podáváme kvalifikované námitky k přebujelým plánům zdivočelých investorů. Účastnili jsme se desítek řízení na odboru stavebním, dopravy a životního prostředí, podali desítky odvolání, stížností a dovolání. Podali několik správních žalob a další připravujeme. Povolili jsme výstavbu parkoviště a domova pro seniory, které připravuje radnice, ikdyž jsme shledali množství vad v projektech. Doufáme, že radnice chyby opraví. Stavební ruch se na Praze 13 téměř zastavil a není to jenom krizí.

S těmi rozumnými developry, kteří tuší že spor s neúplatnými občanskými sdruženími je na léta, jednáme a navrhujeme vhodný rozsah připravované výstavby, vhodná dopravní opatření, dostatečný počet parkovacích stání jak pro hosty, tak pro stávající obyvatele, hřiště pro mládež, kvalitní retardéry a výsadby stromů. Tito uvědomělí developři hodnotí naše návrhy jako rozumné, a navíc ušetří peníze. Nerozumíme jenom tomu, proč radnice nespolupracuje a ani jednou v minulém roce nenavrhla společné jednání o problémech Prahy 13. Nápadů a námětů máme desítky.

 V roce 2010 se chceme zaměřit na přezkoumání výběrových řízení, která byla organizována radnicí

 

A CHCEME VYZVAT ZASTUPITELE, ABY VRÁTILI RADNICI OBČANŮM

 

 

Zpět