4. NAŠE TEZE

09.04.2009 08:29

ATIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA ZNÁMÝ TAKÉ JAKO SOS, NEBO SPOLEK13 I JEHO ČLENŮ JSOU DŮSLEDNĚ APOLITICKÉ, NEHODLÁME KANDIDOVAT DO ZASTUPITELSTVA NEBO PODOBNÝCH ORGÁNŮ, NAŠE ZÁJMY JSOU ČISTĚ SOBECKÉ :

CHCEME MÍT VE SVÉM OKOLÍ POŘÁDEK,CHCEME ŽÍT V PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE PŘÍJEMNÉ A MILÉ. PROTO MŮŽEME BÝT VELMI NEPŘÍJEMNÍ, ABYCHOM NAŠICH CÍLŮ DOSÁHLI.

SPOLEK13  ZASTŘEŠUJE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NA PRAZE 13.

ABYCHOM SJEDNOTILI NAŠE NÁZORY SHODLI JSME SE NA SPOLEČNÝCH CÍLECH A PRINCIPECH, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY V TEZÍCH.

Zpět