2. NE UCPANÝM SILNICÍM A PŘEPLNĚNÝM PARKOVIŠTÍM

08.04.2009 22:13

V čem shledáváme nedostatky :

Se znepokojením sledujeme stále se zvyšující počet automobilů v ulicích Prahy 13. Tento trend je v příkrém protikladu s veřejným zájmem. Silnice v Praze 13 jsou přetížené, z Prahy 13 se stává tranzitní oblast pro centrum Prahy, dříve klidné ulice jsou ráno i večer ucpané kolonami aut. Obyvatelé Prahy 13 nemají kde parkovat se svými auty, průjezdnost sídlištních ulic je tak omezená, že nemohou projet ani sanitky, natož hasičské vozy. Za zcela neuspokojivou považujeme především situaci dopravy v klidu.

Metro je prakticky jediným kapacitním napojením na centrum hlavního město. Protože je Jihozápadní město koncipováno jako noclehárna, je nárok na přepravní kapacitu vysoký. V dohledné době má být dobudováno Západní město, jehož obyvatelé již dnes vytíženou linku metra přetíží.

Naše zástavba byla oproti původnímu plánu zahuštěna na téměř dvojnásobek. Parkovací možnosti ovšem zůstaly původní. Další zástavba v přehuštěných sídlištích situaci jen zhoršuje. Při povolování nové výstavby se na dopravu příliš nehledí. Částí dokumentu „Koncepce rozvoje městské část Praha 13 v letech 2007 až 2013“ je i Strategický cíl D1 – zvýšení kapacit dopravy v klidu. Z této koncepce, ačkoliv byla schválená před 3 roky se zatím mnoho nerealizovalo.

a jak je chceme řešit :

Žádáme, aby se přijala okamžitá opatření pro řešení nedostatku parkovacích míst pro residenty a aby byla veřejnost neprodleně informována o přijatých opatření.

Žádáme vedení radnice, aby učinila veškerá možná opatření, které povedou k zabránění přeletům letadel nad Stodůlkami na Letiště Ruzyně

Žádáme o posílení intervalů metra a dalších spojů tak, aby občané Prahy 13 mohli užívat městskou dopravu důstojně.

Žádáme o odvedení tranzitní dopravy z obslužných komunikací na hlavní tahy.


 


 

Zpět