Výzva za Národní filmový archiv na Praze 13

23.02.2012 17:04

Národní filmový archiv, významná kulturní instituce dosud sídlí v nevyhovujících podmínkách.
Proto se vedení rozhodlo vybudovat novou moderní budovu. Plnohodnotnou stavbu splňující požadavky moderních technologií navrhl špičkový architektonický ateliér Omicron, pod vedením Ing. arch. Martina Kotíka.
Občanská sdružení na Praze 13 známá svým nesmiřitelným postojem vůči zahušťování výstavby a vůči šlendrijánu zdivočelých developrů stavbu Národního filmového archivu vlídně přijala a proti územnímu rozhodnutí se neodvolala. Naopak zástupci občanských sdružení vyzdvihli při územním řízení vhodný výběr lokality.
Považujeme za nepřijatelné, aby se tvůrci Petice za Národní filmový archiv v centru metropole ze dne 12.2.2012 Mgr. Vít Janeček, režisér a VŠ pedagog, Praha, prof. MgA. Marek Jícha, kameraman a VŠ pedagog, Praha, doc. MgA. Helena Třeštíková, režisérka a VŠ pedagožka, Praha, dovolávali umístění NFA v centru Prahy a jako argument uváděli : ..„na okraji Prahy, v Nových Butovicích, který sotva může naplňovat tu část práce archivu, která vyžaduje kontakt s veřejností“.... Takovou rétorikou se cítíme my stodůlečáci dotčeni.
V Nových Butovicích nemůže být archiv protože chcete mít archiv za humny ? Abyste to jako neměli moc daleko ? Obdobné argumenty snáší zastánci vykořenění Slovanské epopeje z Moravského Krumlova. Praha 13 má právo na část pražské kultury !
Navíc NFA bude stát kousek od metra a bude tady dostatek místa pro parkování. Bohužel mnoho mimopražských na Praze 13 zaparkují a za kulturou jedou metrem, protože tam nezaparkuji.
Níže podepsaní se obracejí na ministryni kultury, na vládu České republiky, na Magistrát hlavního města Prahy a další zainteresované orgány, aby podpořily šanci, která se už nebude po mnoho desetiletí opakovat – tedy získání odpovídajícího sídla Národního filmového archivu na Praze 13, které bude svým umístěním a funkčním uspořádáním dobře sloužit odborné i laické veřejnosti jako moderní kulturní instituce 21. století.
V Praze 22. února 2012

JUDr. Ing. Petr Kučera,
jednatel
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení


Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení
zastřešuje občanská sdružení :
Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení,
Motolský ordovik, občanské sdružení,
Občanské Sdružení Stodůlky-Háje,
Občanské Sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá,
Občanské Sdružení Bellušova ulice,
Občanské Sdružení Mládí 785, 786, 787,
Občanské Sdružení Velká Ohrada,
Občanské Sdružen Za Ovčí Hájek krásnější.
 

Nesouhlasíme s peticí

https://www.nfa.cz/novinky/uzivatelum-knihovny-nfa-petice-za-nfa-v-centru-metropole.html

 

Zpět