Protest proti ozbrojenému zásahu v České televizi

12.03.2011 21:28

Otevřený dopis
Prezidentu České republiky,
Předsedovi vlády České republiky
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

Protest proti ozbrojenému zásahu

Dne 11.3.2011 ve večerních hodinách vtrhla do budovy zpravodajství České televize v kuklách a se samopaly desítka vojenských policistů. Na základě soudního příkazu hledali spis Vojenského zpravodajství, který měl dříve redaktor Rožánek a který souvisel s kauzou bývalého šéfa vojenské tajné služby Miroslava Krejčíka. Téměř pět hodin prohledávali jednu z kanceláří, odkud před půlnocí odnesli pytle s technikou a dokumenty tří redaktorů.

Občanská sdružení níže uvedená protestují proti způsobu provedení prohlídky prostor České televize. Vojáci se zbraněmi nemají co dělat v instituci, která mnohdy zveřejňuje zločiny v ozbrojených složkách.

Vážený pane prezidente,
Vážený pane předsedo vlády,
Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

Naše občanská sdružení se na vás obrací, jako na ústavní činitele České republiky. V souvislosti s výše uvedeným zákrokem žádáme o vyšetření přiměřenosti tohoto zákroku. Jsme přesvědčeni, že svoboda slova v jeho širokém významu nesmí být v naší zemi, jakkoliv tedy ani nepřímo omezována. V neadekvátním provedení prohlídky prostor České televize ozbrojeným komandem, pod záminkou získání jediného dokumentu právě takové ohrožení shledáváme.

Kdo vysvětlí českým posluchačům, že svoboda slova u nás v republice není prázdný pojem ?
Kdo vysvětlí světové veřejnosti, že u nás v České republice armáda neobsadila televizi, protože připravuje pořady o korupčních aférách v armádě ?

Žádáme o zodpovězení následujících otázek :

Kde byla vojenská policie, když se vykrádaly sklady s uniformami, když se ztrácely miliardy korun a hromady vojenské techniky a v armádě bujela (a zřejmě bují) korupce ?
Zda vojenští policisté, kteří byli účastni zásahu měli ostré náboje ve svých zbraních – v útočných puškách ?
Zda byli vojenští policisté připraveni střílet ?
Zda chtěli obsadit odbavovací pracoviště České televize ?

A žádáme :
• okamžitě vrácení zabavených věcí
• veřejnou omluvu a rezignaci všech velitelů odpovědných za zásah
• legislativní úpravu, která do budoucna zamezí takové neadekvátní útoky

Vyjadřujeme plnou podporu řediteli České televize panu Ing. Jiřímu Janečkovi, který aktivně bránil svou instituci, šéfredaktorovi Mgr. Karlu Novákovi, a ostatním redaktorům, kteří bránili svobodu slova přímo tváří v tvář ozbrojeným vojenským policistům, a to i s rizikem použití jejich viditelně nošených a zřejmě ostře nabitých automatických zbraních.

V Praze dne 12.3.2011

JUDr. Ing. Petr Kučera
info@spolek13.cz
www.spolek13.cz

za

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení zastřešuje občanská sdružení :

Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení,
Motolský ordovik, občanské sdružení,
Občanské Sdružení Stodůlky-Háje,
Občanské Sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá,
Občanské Sdružení Bellušova ulice,
Občanské Sdružení Mládí 785, 786, 787,
Za ovčí hájek krásnější, občanské sdružení,
 

Zpět