DEMONSTRACE 25.5.2011 - PŘIJDE I STAROSTA DAVID VODRÁŽKA *)

12.05.2011 23:02

Demonstrace 25.5.2011 od 17:00 u metra Lužiny !

ČT 24

Notoricky známý případ, kdy radnice Prahy 13 "investovala" peníze získané z prodeje bytů občanům na Praze 13, kteří se obvykle zadlužili, aby za bydlení zaplatili radnici Prahy 13, a kdy nyní zástupci radnice zoufale tvrdí, že od spoplečnosti, která byla zbavena oprávnění k podnikání, jistě získá zpátky 200.000.000,- Kč plus úroky, samozřejmě alespoň v rozmezí bankoních úroků, je nám všem znám.

 

Občanská sdružení žádala radnici o informace o "investovaných prostředcích", iniciovala trestní oznámení ohledně zmizelých 200.000.000,- Kč (plus úroky) a následně občanská sdružení iniciovala i mimořádné zasedání zastupitelstva. U příležitosti našich žádostí o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb. přišlo radnici 752.000,- Kč, jako výnos dluhopisu 4120005877, a dále u příležitosti námi iniciovaného trestního oznámení a následně svolaného mimořádného zastupitelstva přišlo 49.937.317,50 Kč **) od Mgr. Jan Pacovského.

Proto sdělujeme, že se koná demonstrace s názvem : „VRAŤTE PENÍZE RADNICI !“, která se koná dne 25.5.2011 od 17:00 u metra Lužiny. Cílem demonstrace je získat peníze pro radnici Prahy 13, ztracené podpisem smlouvy s Key Investments, a.s. a dalšími aktivitami radnice s tímto spojenými.

Přineste prosím ssebou různé cenné papíry, které by pomohly radnici zalepit díry, a starostovi vyhladit vrásky. Papírů musí být dosti, vrásky jsou hlubohé zhruba 150.000.000,- Kč. O demonstraci zatím referuje jen STOP, místní plátek Prahy 13, zcela v rukou radniční koalice ODS, ČSSD, KSČM a Strańy zelených.

Spolek 13

*) možná ano, možná ne

**) navíc zřejmě stále majetek Key Investments,a.s.

Zpět