Demonstrace vyvolala diskusi nad prací zastupitelů

03.06.2012 16:35

Demonstrace vyvolala diskusi nad prací zastupitelů

Demonstrace občanských sdružení Prahy 13, která se jako tradičně konala u metra Lužiny dne 21.5.2012 oprášila staronové nedostatky v práci radnice Prahy 13, které se dlouhodobě nedaří řešit.

Zazněla hesla „ZASTAVME VÝSTAVBU ZÁPADNÍHO MĚSTA“ Tíží nás připravovaná a nekoordinovaná masová zástavba západní části Prahy 13. Nekoordinované až chaotické zastavování volných pozemků je časovanou bombou. Výstavbu Západního Města nelze podřídit rychlému zisku. Dosud postavené stavby jsou satelit neschopný samostatné existence, který parazituje na infrastruktuře Prahy 13. Dosud nezastavěné pozemky umožňují výstavbu až pro 100.000 osob.

Chybí zde školy, kulturní střediska, policejní stanice, nemocnice, zeleň parkování, domov pro seniory. V tomto jsme po volbách očekávali více aktivity od nových radních. Místo řešení naléhavých problémů v sociální oblasti se starali o pořízení luxusní limuzíny pro své osobní potřeby jako místostarosta Mareček.

Velký zájem medií a přihlížejících vzbudila výzva : POSTAVME DOMOV PRO SENIORY !

Bohužel obyvatelé radnici nevěří, že v dohledné době domov pro seniory postaví. Radnice se vymlouvá na peníze z magistrátu. Aktuální stav je takový, že je schválené územní rozhodnutí, stavební povolení a „čeká“ se na uvolnění investičních prostředků z rozpočtu hlavního  města a rozhodnutí Magistrátu o způsobu provozu domova pro seniory. Představitelé naší městské části zvažují možnosti, jak se do tohoto projektu zapojit, jak napomoci jeho rychlé a efektivní realizaci a jak získat určitou kapacitu pro naše seniory. Sociální politiku na Praze 13 má na starosti právě ČSSD, a ta bohužel práce na domově pro seniory úspěšně brzdí. Nebýt kvalitní práce zaměstnanců sociálního odboru radnice, dávno by se sociální peče zhroutila. Místostarosta Mareček za rok a půl  „práce“ nepřinesl nic nového, zato umí dobře čekat na peníze z magistrátu. Senioři z Prahy 13 mají právo prožít stáří v místě, kde bydleli. Praha 13 se musí postarat o své seniory. Peníze má radnice z prodaných bytů.

Více zde na ČT 24 21.5.2012 10:30 minuta

Více zde na ČT 24 21.5.2012 17:00 minuta

Žádáme : SNIŽME ROZPOČET STAVEBNÍMU ODBORU ! Developerské firmy k maximalizaci svých zisků stavějí počet parkovacích stání pouze na spodní hranici přípustného rozmezí, stání nejsou nijak vázána na byt a auta zaplňují přilehlé ulice. Městská část pak za developera musí vybudovat drahá parkovací místa za naše peníze.  Toto vše se děje za podpory stavebního úřadu. Ačkoliv občanská sdružení žádají, aby developři stavěli více parkovacích míst, stavební odbor jejich námitky zamítá a sdružení podávají správní žaloby, z nichž u některých soud rozhodnutí stavebního odboru zrušil. Pro vytváření developerských zisků není nutné, aby radnice dále utrácela peníze za úředníky, když stejně všechno developrům schvaluje. Na razítkování souhlasných rozhodnutí stačí jeden zaměstnanec  v podatelně a tedy není nutné vydržovat drahý stavební odbor. Za nevyplacené mzdy můžeme financovat parkoviště. Stavební odbor škodí obyvatelům Prahy 13.

Jaký je pokrok v řešení dopravy v klidu v naší městské části? Vezmeme-li v potaz hubou mlácení a papíru šustění, seznáme, že obrovský, ve skutečnosti téměř žádný. Kdeže jsou předloňské volební sliby, že každá rodina bude mít zajištěno jedno parkovací místo. POSTAVME NOVÁ PARKOVIŠTĚ ! Cesta vede menšími lokálními úpravami. Nesmí ovšem být řešeny tak, aby se s maximálními náklady dosáhl minimální efekt. Občané pak těžko chápou proč musí mít jednosměrka šířku 6 metrů a proč se zbytečně zabírá zeleň. Problémy s parkováním jsou pouze viditelná část ledovce. Podobné problémy jsou například se zanedbávanou výstavbou škol. To v budoucnu bude mít mnohem horší společenské důsledky než současné potíže s parkováním.

Vděčné téma korupce ! Od doby opoziční smlouvy,kdy byla nastavena korupční měřítka participováním opozice na rozkrádání státního majetku společně s vedoucí stranou, která  byla zrovna u moci, se situace rapidně zhoršila. Nastavené kontrolní mechanizmy byly jen předvolebním výkřikem levopravých dlouholetých přátel, kteří se vždy dokázali dohodnout. Proč stavební úřad netlačí na developery aby postavili dostatečný počet parkovacích míst a proč jen tak mimochodem promine povinnost zajistit 450 parkovacích stání u Západního města a postačí jim jen 70 míst, která však navíc nejsou přístupná ?

Další ožehavý problém, který se opět týká místostarosty Marečka (ČSSD) :  „Je nutné zřídit v Praze 13 parkovací zóny“? Na tuto otázku je nutné nahlížet komplexně. Vysoký stupeň automobilizace klade zvýšené nároky na parkovací místa. Parkovací zóny lze proto považovat za jeden z regulační nástrojů k řešení parkování. Občané by měli pochopit, že pokud chtějí parkovat na veřejném prostranství a před svým domem, pak za daných podmínek je nutné v rozumné míře zpoplatnění za možnost parkovat v místě bydliště. Výnos z provozování parkovacích zón by měl následně sloužit k investicím do vybudování nových parkovacích míst včetně parkovišť typu P+R okolo stanic metra. Proto na otázku odpovídáme „Ano“ ale zatímco v jiných částech Prahy jsou již zóny funkční, na Praze 13 se osoba pověřená řešením tedy zástupce starosty Aleš Mareček  zabývá spíše sám sebou, než koncepcí. Zazněly i názory, že se zástupce starosty neosvědčil, a že by měl raději odstoupit.

a na závěr : NECHCEME HLUČNÁ LETADLA ! Zastavme přelety letadel nad Stodůlkami. Hluk letadel z Letiště Ruzyně zhoršuje stejně jako dýchání spalin z leteckých motorů naše zdraví, aniž si to uvědomujeme. Vyzýváme ministra dopravy Dobeše, aby zabránil ničení klidu na Praze 13 přelétajícími letadly z důvodů „opravy letové dráha na letišti Ruzyně“. Jestli je nutné opravovat, ať letiště provoz přeruší po dobu oprav.


Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení

Zpět